Waarom Reconnectie healing

Waarom Reconnectie healing

Samenvattend kun je zeggen dat het zelfherstellend vermogen wordt geactiveerd door de Reconnectieve Healing. Dit is geen Reiki, Johrei, Quantum Touch, Qi Gong of enig andere healingstechniek. Dit gaat voorbij techniek. Reconnectieve Healing is vaak een levensveranderende ervaring, die gebruik maakt van nieuwe frequenties die heling toestaan op het niveau van lichaam, geest en ziel. Ontdek wat Reconnectieve Healing effectiever maakt dan elke andere energetische healingsmethode en waarom er zoveel belangstelling is van wetenschappers, top doktoren, ziekenhuizen en universiteiten wereldwijd.

Aan de universiteit van Arizona is wetenschappelijk onderzoek verricht naar Reconnectieve Healing en er is bevestiging gevonden van de bijzondere energie die in deze bijzondere tijd beschikbaar komt.

 Waarom Reconnectie

 We komen allemaal ter wereld met beperkingen. De geschiedenis leert ons dat de mensheid lang geleden in zijn geheel afgescheiden werd van de energielijnen die ons verbinden met ons lichaam; met de energetische velden om ons heen; met de leylijnen van onze planeet en van daaruit met het energieraster van het hele Universum. Hoe kwam deze afscheiding tot stand? Ons levenslot is niet altijd het huidige geweest. Elke cultuur in de geschiedenis, van vóórbijbelse beschavingen tot de oude Grieken, kent verhalen over een oude, perfecte wereld. Geen oorlog, geen ziekte, geen ongemak. Shangri-La. Atlantis.

Vervolgens kwam er een soort Zondeval: een verbreking met de krachten die ons

samenhielden in liefde en geluk. Afscheiding. Sommige mensen verwijzen hier naar het Hof van Eden. In sommige culturen wordt het in een tijd daarvoor geplaatst. Op wat kleine verschillen na, is dit verhaal universeel, opgesloten in het collectieve onbewuste van het menselijk ras, ingeprent in onze genen.
Tot op zekere hoogte neemt het Reconnectie-fenomeen ons mee terug naar onze intrinsieke herinneringen, en brengt het ons weer in contact met ons oorspronkelijke gevoel van verbondenheid met alle leven. Tevens is het vooruitgaan in de richting van iets nieuws. Vanuit deze heelheid ontstaat genezing. Echte genezing. Evolutionaire 

Het onderscheid tussen Reconnectieve Healing® en de Reconnectie

Het verschil tussen Reconnectieve Healing® en de Reconnectie is eigenlijk de intentie.

Van Reconnectieve Healing® is in essentie de intentie een van heling/healing, of dat nou fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel of op een ander nivo is. En door een healing die tot stand is gebracht door Reconnectieve Healing® zul je tot op zekere hoogte Reconnectie ervaren als deel van het proces. Het is deze Reconnectie die toestaat dat Reconnectieve Healing® zoveel meer alomvattend is dan de healing ‘technieken’ die we tot nu toe tot onze beschikking hadden.

De intentie van de Reconnectie is om ons in al zijn volheid te verbinden met het Universum; om ons terug te zetten in de evolutie en ons op ons levenspad te plaatsen. Dit wordt gedaan in een 2-sessies ervaring waar vaak naar wordt gerefereerd als je Persoonlijke Reconnectie. En om het nivo van de Reconnectie te bereiken dat door De Reconnectie op gang wordt gebracht zul je ook, in zekere mate, heling ervaren als deel van het proces.

En hoewel de twee geen volledig aparte processen zijn, kun je de twee sessies het beste afzonderlijk van elkaar ervaren om er optimaal profijt van te hebben.

De Oorsprong 

Eric Pearl (VS) is het erkende instrument waardoor The Reconnectie zich ontvouwt en in de wereld wordt geïntroduceerd. Eric had een zeer succesvolle chiropraktijk 12 jaar lang, tot op een dag in 1993 zijn klanten engelen begonnen te zien en verslag deden van miraculeuze helingen van aandoeningen als kanker, geboorteafwijkingen, hersenverlamming en AIDS gerelateerde ziekten. Het werk van De Reconnectie was begonnen.
Eric’s werk heeft sindsdien een grote interesse doen ontwaken bij wetenschappers en doktoren wereldwijd. Hij is op vele televisie- en radioshows verschenen en zijn werk is vastgelegd zijn eigen bestseller: De Reconnectie: heel anderen, heel jezelf (uitgeverij Petiet).
Eric reist en geeft les over de hele wereld het overgrote deel van het jaar, daarbij de helende capaciteiten die een ieder eigen zijn wakker makend, waarbij hij duizenden mensen opleidt die vervolgens zelfstandig deze healings geven.
Om meer te weten te komen over Reconnectieve Healing®, de geschiedenis en oorsprong, kun je Erics boek ‘De Reconnectie: heel anderen, heel jezelf’ lezen of Eric’s eigen website bezoeken: http://www.thereconnection.com
Dr. Pearl schrijft hierover in zijn boek:
"Als je geluk hebt zal jouw genezing komen in de vorm, waar je op had gehoopt. Als je echt geluk hebt zal jouw genezing in een vorm komen, waarvan je niet had kunnen dromen. Een vorm, die het Universum voor jou in het bijzonder heeft bedoeld", aldus Dr. Eric Pearl.
Deze energieën, die ons verbinden met wie we ooit waren, worden aan het begin van de sessie geactiveerd door de Reconnective Healing Practitioner™ en blijven tot lang na de sessie in je doorwerken. Door jouw deelname aan deze sessies zul je blijvend veranderd zijn. Je zult op hogere frequenties dan ooit tevoren functioneren en afgestemd zijn.


Powered by webXpress