Reconnectieve Healing

Wat is Reconnectieve Healing

 Reconnectieve Healing® herstelt de onbalans die ligt onder ziektes; emotionele, mentale en ook spirituele klachten. Samenvattend kun je zeggen dat het zelfherstellend vermogen wordt geactiveerd door de Reconnectieve Healing®. Het onderscheidt zich heel duidelijk van Reiki, Johrei, Quantum Touch, Qi Gong of enig andere healingstechnieken. Dit gaat voorbij techniek. Reconnectieve Healing® is vaak een levensveranderende ervaring, die gebruik maakt van nieuwe frequenties die heling toestaan op het niveau van lichaam, geest en ziel. Dit betekent dat er healing plaats kan vinden op fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel en op elk ander nivo.
Reconnectie betekent dat we ons verbinden met wie we ooit waren. Door een healing wordt men naar een plek gebracht waar men ook met andere dimensies in wisselwerking staat. Je wordt geholpen met jou overgang naar een transzintuiglijk menselijk wezen. Er wordt een verbinding tot stand gebracht tussen de energiebanen van ons dieptste wezen en die van de aarde en het Universum.Wanneer de bron van de onbalans wordt geheeld, verschuift alles wat daarmee verbonden is naar een nieuwe situatie van balans. Door de krachtige werking kan Reconnectieve Healing® je leven blijvend veranderen. 

De effectiviteit van de Reconnectieve Healing® is duidelijk aangetoond in zowel vele praktijkervaringen als in de wetenschappelijke laberatoria.Ontdek wat Reconnectieve Healing® effectiever maakt dan elke andere energetische healingsmethode en waarom er zoveel belangstelling is van wetenschappers, top doktoren, ziekenhuizen en universiteiten wereldwijd.Aan de universiteit van Arizona is wetenschappelijk onderzoek verricht naar Reconnectieve Healing en er is bevestiging gevonden van de bijzondere energie die in deze bijzondere tijd beschikbaar komt.

Wat er bij Reconnectieve Healing® gebeurt 

Als we ons afstemmen op (in overeenstemming komen met) de nieuwe energiefrequenties, kunnen we veranderingen in ons lichaam voelen. De trillingen manifesteren zich in ons en worden deel van ons. Synchronisatie, de afstemming van krachten en velden, de communicatie van licht en informatie, zullen plaatsvinden. Je lichaam wordt zich bewust van de nieuwe trillingen en kan als geleider fungeren.
Genezing kan een verlichting zijn van symptomen, ziekte, kwalen en andere zichtbare blokkades die ons afhouden van volledig functioneren. Genezen houdt echter ook in dat mensen weer spiritueel heel worden. 
In wezen houdt genezing het volgende in: het loslaten of verwijderen van een obstakel of storing die ons afgescheiden heeft gehouden van de perfectie van het Universum. Genezing heeft ook betrekking op onze evolutie en behelst tevens de evolutionaire herstructurering van ons DNA en onze verbinding met het Universum op een nieuw niveau.
Daarom wordt Reconnectieve Healing® ook wel evolutionaire genezing genoemd.

Powered by webXpress