Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van praktijk ‘Een nieuw begin’, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 576198325.

Praktijk ‘Een nieuw begin’ respecteert de privacy van alle bij de praktijk ingeschreven cliënten en gebruikers van haar website. Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van praktijk ‘Een nieuw begin’. U dient zich ervan bewust te zijn dat praktijk ‘Een nieuw begin’ niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op mijn website bereikbaar zijn. Ik raad u aan bij het via mijn website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. 

Verwerken van persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van praktijk ‘Een nieuw begin’, vraag ik u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden veilig opgeslagen in het interne klantenbestand van praktijk ‘Een nieuw begin’ en uitsluitend gebruikt om mijn diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook door praktijk ‘Een nieuw begin’ worden gebruikt om u te informeren over mijn diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van mijn mailings te allen tijde stopzetten. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Ik verstrek uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en praktijk ‘Een nieuw begin’.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met mij opnemen.

Bewaartermijn

Praktijk ‘Een nieuw begin’ bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Contact

Wilt u contact opnemen n.a.v. bovenstaande? Via het tabblad contact kunt u contact opnemen.

Powered by webXpress