Coaching

Wat is Coaching

Coaching is de vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag.Genezing is nadrukkelijk niet het doel en ziekte niet het uitgangspunt. Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of therapie, begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen. Mentoraat en training zijn verwante begrippen, maar geen synoniemen. Inzicht, zoals hiervoor genoemd, is een vorm van leren waarbinnen de coachee door het synthetiseren van eigen kennis, zo nodig aangevuld met kennis van de coach, bekwamer wordt in het bereiken van gestelde doelen. Inzicht is een vorm van leren die vrijwel direct automatiseert.

Je kunt bij Frouke terecht voor de volgende coaching:
- life coaching
- verslavingscoaching
- loopbaancoaching
- persoonlijke ontwikkeling


Je kunt je hier aanmelden voor één of meerdere coachsessie(s), ik neem dan z.s.m. contact met je op.
Uiteraard kun je ook telefonisch contact opnemen, tel. 06 1008 7159.
Powered by webXpress